Loading...

מדיניות החזרות

מדיניות החזרות

למען הנוחיות בלבד, נבקש לציין כי במקרה של רכישת תוספי תזונה, על פי חוק הגנת הצרכן, זכות ביטול עסקה לא תחול על המוצרים הבאים:
סעיף (2): טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות.

סעיף (5): תרופות ותוספי תזונה.

תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010