Loading...
Asphodelus ramosus
שם בוטני  :  Asphodelus ramosus
שם עממי  :  Tall asphodel
שם עברי  :  עירית גדולה
לכל הצמחים מוצרים בשימוש הצמח

צמח רב שנתי ממשפחת השושניים, בעל קנה שורש קצר וציצית שורשי אגירה מעובים.
גבעוליו הזקופים מגיעים לגובה של כמטר אחד ומסתעפים בראשם לאשכולות ולפרחים. זהו צמח של אזורי שדות בור ומדרונות סלעיים, אשר תפוצתו בכל אגן הים התיכון. העירית עמידה בפני רעייה הודות לגבישים הדוקרניים הנמצאים בתאי העלים.
ברפואת הצמחים המודרנית נחשבת העירית לצמח מתמיר, המותווה לתהליכי ניקוי ולטיפול במצבים רעלניים. עוצמת פעילותו בינונית.

חלקי הצמח בשימוש רפואי

שורש

איכות : מר, קר, לח.
מרידיאנים : ריאות, כליות
קטגוריה : מפיגי חום ואש

פעילות ואינדיקציות :
• מטהר חום ואש : חום גבוה, חוסר שקט וצמא אשר מקורם בעודף חום בקיבה ובריאות.
• מעשיר את היין ומלחלח : חוסר של יין הריאות והכליות עם סימני חום כגון: הזעות לילה, חוסר שקט, חום אחר הצהריים או חום מתון, דימום מהחניכיים.
• מפחית נוכחות חום בכליה : קרי לילה, חשק מיני מוגבר.
• מטהר חום ומחדש JIN YE : כיבים בפה ודלקות שמקורם בחוסר יין.

מרכיבים פעילים

תרכובות פנוליות:
פנולים פשוטים: benzoic acid, ferulic acid, cinnamic acid, p-coumaric acid, vanillin, homo-salicylic- acid, benzyl salicylate, hydroquinone monoacetate
קומרינים: methyl-iso-coumarin
אנטראקינונים: 3-methylanthralin, chrysarobin, chrysophanol, chrysophanic acid anthracenedione (aloe-emodin), aloe-emodin monoacetate
נפטאקינונים: נגזרת נפטאלנית של 2,8-dihydroxy-3-methyl-1,4-naphthoquinone (droserone)
תרכובות פלבונואידיות: נגזרות של 3-arylcoumarin(איזו-פלבונואידים) מסוג asphodelin A 4'-O-D-glucoside והאגליקון שלה asphodelin A
אלקלואידים:
חומצות אורגניות: fumaric acid, 2-furancarboxylic acid, oleic acid, linoleic acid, stearic acid, palmitoleic acid, palmitic acid, myristic acid, lauric acid, pentanoic acid, hexanoic acid, octanoic acid nonanoic acid, decanoic acid, 10-undecenoic acid, nonanedioic acid, pentadecanoic acid, heptadecanoic acid
תרכובות גופרתיות:

לא ידוע על רעילות, התוויות נגד ותגובות ביניים של הצמח.
הריון והנקה: מטעמי זהירות, ועד אשר ייאסף מידע עדכני, רצוי להימנע משימוש בצמח בתקופות אלו.
 

טינקטורה: 1:3, 45% אלכוהול, 4-2 מ"ל TID.
מרתח: 4-2 גרם TID.
כחלק מפורמולה: 20%-30%.
                       
 

1. מרכיב מסוגaryl coumarin glucoside  בשם asphodelin A 4'-O-beta-d-glucoside והאגליקון שלו asphodelin A בודדו זה לא מכבר מצמח העירית הגדולה. זוהי הפעם הראשונה שאיזופלבונים ייחודיים השייכים לקבוצה פיטוכימית זו מבודדים מצמח ממשפחת השושניים. לחומרים אלה מיוחסת פעילות נוגדת זיהום.                      
 
Refrences
2El-Seedi HR. J Nat Prod. 2007 Jan;70(1):118-20