Loading...

Diaphoretic

צמחים המגבירים הפרשת זיעה. משמשים בעיקר לטיפול במחלות המאופיינות בחום ונחלקים לשתי קבוצות.
- מייזעים קרים: מטפלים במה שמוגדר ברפואה המסורתית כפלישה של רוח/חום. אלו הם מצבים אקוטיים, בדרך כלל זיהומיים, המלווים בתסמינים דוגמת חום גבוה, תחושת חום רב וכאבים שונים.
- מייזעים חמים: מטפלים במצבים שמוגדרים מסורתית כפלישה של רוח/קור. גם מצבים אלה מוגדרים כאקוטיים, אך כאן החום יהיה נמוך יחסית, לרוב לא תהיה הזעה והאדם יסבול מקור ומצמרמורות וייראה חיוור.
השימוש במייזעים, באופן כללי, מיועד לקדם את תהליך המחלה האקוטית, לעזור בפינוי של רעלים דרך העור ולאפשר תהליך מחלה יעיל. תהליך כזה יימנע מעבר למצב כרוני, שלעתים הנו תוצאה של תהליך אקוטי שלא מיצה את עצמו. בו-זמנית הם גם מגבילים את החום כדי שלא יתגבר במידה העלולה לסכן את האורגניזם.

 

צמחים קשורים