Loading...

Vasodilator

צמחים הגורמים להרחבה של כלי דם באמצעות הרפיית השרירים החלקים בדפנות העורקים. מנגנונים פרמקולוגיים שונים שותפים בהשפעה זו, דוגמת עיכוב של ACE.