Loading...

Bronchodilator

צמחים בעלי פעילות נוגדת עווית על השריר החלק של הסמפונות, הגורמת להרפיה ולהרחבה של הסמפונות
ושל דרכי הנשימה. צמחים אלו מתאימים לשימוש במצבים עוויתיים של הסמפונות או של דרכי הנשימה, דוגמת אסטמה,
ברונכיטיס ספסטית ושעלת.