Loading...

coronary vasodilator

צמחים המרפים שרירים חלקים בדופנות העורקים הכליליים ומשפרים אספקת הדם לשריר הלב. משמשים לטיפול בתעוקת חזה (אנגינה פקטוריס).
אספקת הדם לשריר הלב עצמו נעשית על ידי שני עורקים, המתפצלים מיד ביציאת אבי העורקים מהחדר השמאלי לעורק כלילי ימני ולעורק כלילי שמאלי. אלו מתפצלים בהמשך לרשת עורקים קטנים יותר המזינים את שריר הלב כולו.
צמחים המרחיבים את העורקים הכליליים מסייעים בשיפור אספקת הדם לשריר הלב. חשיבותם של צמחים אלו בולטת בעיקר בטיפול במחלות לב איסכמיות דוגמת תעוקת חזה ואוטם שריר הלב.