Loading...

Laxative

צמחים המכילים חומרים הנקראים אנטראקינונים. חומרים אלו מגרים את קצות העצבים במעי ומחוללים תגובת רפלקס הגורמת להתכווצות המעי ולהחשת הפעילות הפריסטלטית ולניקוז המעיים. ההבדלים בין הצמחים השונים בקטגוריה זו נעוצים בעיקר בעוצמת פעילותם ולעתים גם בפעילות משנית המתלווה לפעילות המשלשלת הראשונית.
השפעתם של הצמחים על המעיים מתרחשת כשמונה שעות לאחר נטילת הצמח, ולכן נהוג ליטול אותם פעם אחת ביום לפני השינה, לקבלת פעילות עם שחר. צמחים אלה אינם מיועדים לנטילה קבועה לפרקי זמן ארוכים, מכיוון שעשויים לגרום להסתגלות ולהתרגלות של המעיים. כמו כן הם מיועדים רק למצבים של עצירות על רקע של חוסר, כאשר יש צורך לתת טונוס למעיים ולהמריץ פעילות עצבית של המעי.