Loading...

Purgative

קבוצת המשלשלים בעלי עוצמת הפעילות החזקה ביותר. לרוב מכילים גליקוזידים מרים ולעתים קרובות נמנים עם חברי משפחת הדלועיים. מיועדים לשימוש קצר מועד בעצירות אקוטית בלבד.