Loading...

Circulatory stimulant

צמחים המשפרים אספקת הדם לגפיים ולרקמות מרוחקות. חלקם חריפים\חמים הממריצים את מחזור הדם, בעוד שאחרים עשויים להרחיב את כלי הדם, להפחית קרישות יתר של הדם, או למנוע תהליכים טרשתיים הגורמים לחסימת כלי הדם.