Loading...

צמחים בעלי השפעה מורכבת על הלבלב, שמנגנוניה הביוכימיים עדיין לא הובררו כל צורכם. ידוע, עם זאת, כי אחדים מצמחים אלה מסוגלים לגרום לשיקום חלקי של תאי בתא בלבלב (המייצרים את הורמון האינסולין), ובכך הם מסוגלים להביא הקלה של ממש לחולי סוכרת.