Loading...

Adrenal restorative

מצבי דחק ממושכים גורמים להתשה של בלוטת יותרת הכליה (אדרנל) וכתוצאה מכך למגוון הפרעות כרוניות. צמחים משקמי אדרנל משפרים את התגובה האדרנלית לדחק. צמחים אדפטוגנים אופייניים לקטגוריה זו. רובם מכילים ספונינים טריטרפנואידיים וסטרואידים צמחיים שמבנם המולקולרי דומה למבנה הורמוני יותרת הכליה, ובכך תומכים ומאזנים את הבלוטה במצבי דחק. לקטגוריה זו שייכים גם צמחים נוספים הנחשבים כמחזקי יין הכליה, ובפרט המזינים והכבדים יותר באופיים.