Loading...

Hepatoprotective\ Antihepatotoxic

מינוח המדגיש את יכולתם של צמחים מסוימים להגן על הכבד מפני פגיעה רעלנית. לעתים קרובות נובעת פעילות זו מהשפעה נוגדת חמצון של תרכובות פלבונואידיות בצמח. על פי המינוחים הסינים המסורתיים הם יוגדרו כצמחים המזינים את יין ודם הכבד.