Loading...

Anaesthetic diuretic

צמחים הניחנים ביכולת להקל על תחושות כאב, צריבה או גירוי יתר של הרקמה הרירית של דרכי השתן.
האלחוש מתרחש באמצעות השפעה על מערכת העצבים, או באמצעות השפעתם של חומרים מרככים ומוצילגניים הקיימים בצמח.