Loading...

diuretic

צמחים אלה לא בהכרח מגבירים את כמות השתן המופרש. עיקר פעולתם בקידום הפרשת רעלנים אנדוגניים, שהם תוצרי מטבוליזם בלתי תקין וכן רעלנים
ממקור חיצוני. השפעת הצמחים
מקבוצה זו עמוקה והם מיועדים לטיפול במחלות מטבוליות רעלניות.