Loading...

Alterative

הצמחים בקבוצה זו מנקזים הצטברויות רעלניות מן האורגניזם. במילים אחרות, צמחים אלה מקדמים דה-טוקסיפיקציה. יש מהם בעלי השפעה מובהקת יותר על אחד או אחדים מאיברי ההפרשה: לאחדים השפעה מודגשת על מערכת הלימפה המופקדת על ניקוז וטיהור הדם והרקמות בעוד שלאחרים השפעה ממריצה על פעילות הפינוי והטיהור המתרחשת בכבד, בכליות וכן בעור ובריאות.
הצמחים מקטגוריה זו מטפלים בעיקר במחלות רעלניות כרוניות דוגמת דלקות מפרקים ועור, מחלות אוטואימוניות, סרטן וכדומה. עמדתה של הרפואה המסורתית היא שמחלות אלה מתפתחות לאורך שנים ומקורן בהצטברות של פסולת רעילה בגוף.

צמחים קשורים