Loading...

Antiallergic

לצמחים שונים השפעה אנטי-אלרגית. חלקם מעכבים שחרור של היסטמין מתאי פיטום, אחרים משפיעים על יותרת הכליה וצמחים נוספים פועלים במגוון של מנגנונים פרמקולוגיים.