Loading...

Vulnerary

זוהי הגדרה כוללת לצמחים מקבוצות פעילות שונות, התורמות לקידום ריפוי הפצעים. ביניהם: צמחים נוגדי זיהום ונוגדי דלקת, צמחים מצמתים או מרככים, צמחים המעודדים איחוי והתחדשות רקמות, צמחים סופחים ועוצרי דימום. לרבים מהצמחים פעילות המשלבת כמה מתכונות אלה.