Loading...

צמחים המפחיתים את תחושת הבחילה ואת ההקאה הנלווית אליה לעתים. חלקם פועלים במנגנונים עיכוליים מקומיים, בעוד אחרים משפיעים על מערכת העצבים המרכזית.