Loading...

Antitumour

צמחים התוקפים ישירות את הגידולים הסרטניים. על פי רוב אלו הם צמחים ארסיים שיש לעשות בהם שימוש מושכל תחת פיקוח מקצועי הדוק. מנגנוני הפעולה של צמחים אלה דומה לזה של התרופות הכימותרפיות. אלו הם צמחים ציטוטוקסיים.