Loading...

Spasmolytics\Anti-spasmodics

לצמחים אלה יכולת לגרום להרפיה של שרירים ובכך למנוע עווית.
אך זוהי הגדרה צרה, שאינה משקפת באופן שלם את פעילותם של הצמחים. למרות שהמדע המודרני מגדיר מצב עוויתי כמתרחש אך ורק ברקמה השרירית, העמדה של הרפואה המסורתית מעט שונה. על פי השקפתה, כל אחת מרקמות הגוף, כמו גם כל אחד מתפקודי המערכות השונות, יכול להימצא במצב של יתר פעילות - היינו עווית. רקמה בלוטית, רקמה רירית ואפילו העור יכולים להימצא במצב של היפר טונוס ועווית, וכך גם התפקודים הנפשיים והמנטליים, כאשר כאן המקבילה לעווית ברובד הפיזי תתבטא ברובד המנטלי והנפשי בתופעות דוגמת מחשבות כפייתיות ועצבנות.
ברפואה הסינית המסורתית מוגדרים צמחים אלה כמניעי צ'י. על פי הגדרה זו מאפשרת הרפיית התווך בו נע הצ'י – בין אם יהיו אלה העצבים, כלי הדם או אחרים - זרימה חלקה ורציפה של אנרגיית החיים, הצ'י.

צמחים קשורים