Loading...

צמחים שונים היו מקובלים בכל מסורות רפואת הצמחים כתמיכה באישה ההרה.
כיום אנו נוטים להימנע ממתן צמחים שלא לצורך במשך תקופת ההיריון, אם כי עדיין מקובל השימוש בצמחים אלה.