Loading...

Anti-inflammatory

מגוון של תרכובות פיטו-כימיות נוגדות דלקת בודד מצמחים שונים. לדוגמה: חומצה בוזוולית מגומי הלבונה; כורכומין משורש הכורכום; אזולנים מפרח הקמומיל; נגזרות של החומצה הסאליצילית מקליפת עץ הערבה. הוגדר מגוון של מנגנונים בהם צמחים מעכבים את התהליך הדלקתי; עיכוב של האנזימים COX ו- LOX; הגברת הפרשה של תרכובות קורטיקוסטרואידיאליות מבלוטת יותרת הכליה והפחתת פירוקם וסילוקם של חומרים אלה; הפחתת הזמינות של ציטוקינים מחוללי דלקת; השפעה על מערכת המשלים.
הצמחים נוגדי הדלקת משמשים בדרך-כלל בשלב האקוטי, כאשר יש צורך להקל בתסמינים דוגמת כאב, נפיחות ופגיעה בתפקוד. בשלב הכרוני של מחלות דלקתיות נעדיף צמחים מקבוצת המתמירים המפנים רעילות שלעתים קרובות הינה הסיבה הראשונית לחוסר האיזון שהוביל את הגוף להפעיל תגובה דלקתית בניסיון לפתור את אותו חוסר איזון.

צמחים קשורים