Loading...

צמחים המגבירים את תחושת התיאבון. בדרך כלל מדובר בצמחים מרים הממריצים הפרשתם של מיצי עיכול כולל גסטרין, חומצה, אנזימים ומיץ מרה.

גם השורשים המרירים מתקתקים המוגדרים ברפואה המסורתית כמחזקים, מעוררים בדרך כלל את התיאבון.