Loading...

צמחים אחדים הוכחו מחקרית כבעלי השפעה המונעת, או לפחות מפחיתה, פגיעה רעלנית בכליות. אין זה מפתיע לגלות כי לחלקם מיוחסת גם השפעה מגנה על הכבד. חלק מבין צמחים אלה יקוטלגו ברפואה הסינית המסורתית כ"מזיני יין הכליה".