Loading...

צמחים המפחיתים תשוקה או גירוי מיני אצל גברים או נשים, וזאת הודות לאיכותם הצוננת הגורמת להפחתת עודף היצר המיני. לצמחים שונים המכילים פיטואסטרוגנים השפעה מדכאת ייצר מיני בגברים.