Loading...

צמחים אלו מדכאים את הצורך ואת היכולת לתפקד מינית בקרב גברים. בחלקם נמצאו תרכובות פיטוכימיות בעלות מבנה "כמו הורמולי" ואצל אחרים התגלו מנגנוני השפעה על המערכת האנדוקרינית.