Loading...

Febrifuge

הצמחים המייזעים משמשים בדרך-כלל להורדת החום. גם הצמחים המרים ונוגדי הזיהום משמשים לעתים למטרה זו. קיימים גם צמחים הפועלים ישירות על ההיפותלמוס לוויסות הטמפרטורה של הגוף.