Loading...

Hypotensive

צמחים מפחיתים לחץ דם עודף במגוון של מנגנונים פרמקולוגיים. יש מביניהם כאלה הפועלים על-ידי הגברת השתנה והפחתה של נפח הדם (ראה משתני נפח). אחרים מרפים ומרחיבים כלי דם, בעוד שצמחים נוספים משפיעים ישירות על פעילות הלב ומערכת העצבים.

צמחים קשורים