Loading...

צמחים שונים משפיעים באופן סלקטיבי על אופן פעילותן של מערכות הדם העורקית והוורידית: הם מפחיתים שבריריות של כלי הדם, משפרים את חזרת הדם הוורידי ומפחיתים תהליכים טרשתיים בעורקים.