Loading...

Cardiotonic

צמחים המפעילים מנגנונים שונים הגורמים לשיפור הטונוס של שריר הלב ולשיפור יעילות תפקודו.
חלקם משפרים את אספקת הדם לשריר הלב ואילו אחרים מתמקדים בהשפעה העצבית על איבר זה.