Loading...

צמחים הגורמים לחימום מקומי של הרקמות ובכך משפרים את זרימת הדם במקום הפגוע, מגבירים תהליכי פינוי וספיגה מהמקום ו\או מרפים השרירים באזור. בכך מזרזים החלמת האיבר הפגוע.
 

צמחים קשורים