Loading...

הצמחים מקטגוריה זו מכילים, לרוב, חומרים הנקראים ספונינים (מלשון סבון, מכיוון שיוצרים קצף בתמיסה). חומרים אלה, כאשר נוטלים אותם דרך הפה, גורמים לתגובת שרשרת בגירוי עצב הוואגוס: תחילה מגורים קצותיו אשר במערכת העיכול העליונה, דבר המפעיל רפלקס הגורם לגירוי קצות העצבים בסמפונות, הגורם בתורו להפעלה של תהליך הכיוח במערכת הנשימה.
לצמחים אלה פעילות מכייחת חזקה והם משמשים בעיקר לטיפול במצבים כרוניים המאופיינים בריבוי כיח צמיג וקשה לכיוח, דוגמת ברונכיטיס כרוני.