Loading...

צמחים אלה מכילים ריכוז גבוה של שמנים נדיפים המופרשים דרך הריאות ובכך ממריצים את מנגנון הכיוח, תוך שהם מחטאים ומרפים את דפנות דרכי הנשימה. צמחים אלה מתאימים לשימוש הן במצבים אקוטיים והן במצבים כרוניים.