Loading...

Stimulant

לצמחים בקבוצה זו איכות חמה והם ממריצים בעיקר את מחזור הדם. הם מתאימים בעיקר לטיפול באנשים חיוורים, הרגישים לקור ונוטים לאפאתיה ולחולשה כללית.
חלק גדול מהצמחים בקבוצה זו משמשים כתבלינים פיקנטיים, ניתנים ללקיחה לתקופות ארוכות כחלק מהתזונה ומיועדים למניעת מחלות המאופיינות בקור ובלחות. לאחרים מיוחסת פעילות נמרצת יותר והם מיועדים לטיפול במצבים פתולוגיים קונקרטיים דוגמת פגיעה באספקת הדם לגפיים כתוצאה מתהליכים טרשתיים וסוכרתיים.