Loading...

Immunostimulant

הצמחים בקבוצה זו ממריצים את פעילות מערכת החיסון באמצעות מנגנוני פעולה שונים.
הם עשויים לשמש לטיפול ו\או למניעה של זיהומים נגיפיים, חיידקיים ופיטריתיים. להבדיל מנוגדי הזיהום, צמחים אלה לא מחסלים באופן ישיר את הגורם הפתוגני אלא משפרים את יכולת מערכת החיסון והגוף בכללותו להתמודד עמו.
באופן גס אפשר לחלק את הצמחים מסוג זה לשתי תת קבוצות עיקריות: הראשונה משמשת לטיפול במצבים אקוטיים ואילו השנייה משמשת למניעה ולהגברת חוסנו של הגוף במצבים של חולשה חיסונית מתמשכת. למרות שמיעוט הצמחים עשוי להתאים לשני המצבים, הרי שבדרך כלל יש להימנע משימוש בכל אחת מהקבוצות בעיתוי ההפוך, דבר שעלול אף להסב נזק.

צמחים קשורים