Loading...

Lymphatic

צמחים המשפרים זרימת נוזל הלימפה. הצמחים האלטרטיבים הלימפתיים מעוררים את פעילות מערכת RES (החיסונית) ובאופן זה משפרים תהליכים של טיהור האורגניזם מפסולת ומאנטיגנים שונים. הם משמשים בתהליכי ניקוי (דה-טוקסיפיקציה) ובמצבים של נפיחות חריגה של קשרי הלימפה.