Loading...

צמחים הפועלים כממריצים, כמחישים או כמגבירים תפקודים פיזיולוגיים שונים בגוף, דוגמת: הגברת חילוף חומרים,
המרצת מחזור הדם, העלאת חום פנימי, המרצת פעילות עצבית ומנטלית, הגברה והמרצה של פעילות חיסונית, הורמונלית, או מינית. המעורר הצמחי פועל באמצעות איכותו החמה-פיקנטית אשר, לעתים קרובות, מקורה במרכיבים נדיפים שהוא מכיל.
המעורר הצמחי מתאים לטיפול באנשים חיוורים ורגישים לקור, הנוטים לאפתיה, לחוסר אנרגיה, לפסיביות ולחולשה כללית.