Loading...

Aphrodisiac

צמחים המעוררים את היצר המיני היו מקובלים בכל מסורות השימוש בצמחי מרפא. ממחקרים מדעיים חדשים עולה כי יש ממש בשימושים מסורתיים אלה, והוגדרו מנגנונים פרמקולוגיים שונים דרכם משפיעים הצמחים על תחום זה בהווייתו של האדם.