Loading...

צמחים המשפרים את טונוס הסוגרים של שלפוחית השתן ואת תנגודת הרקמה הרירית של איבר זה ובכך משפרים פעולתה. מתאימים לטיפול במצבים המאופיינים בחולשת השלפוחית, דוגמת השתנה תכופה או דחופה, בריחת שתן ודלקות חוזרות כרוניות של האזור.