Loading...

צמחים אלה מעכבים פעילות עצבית וככלל מיוחסת להם השפעה מרגיעה, נוגדת חרדה, נוגדת עווית, משרת שינה ומשככת כאבים. הם נוטים להוריד את רמות לחץ הדם ועלולים לעתים לגרום חולשה, ישנוניות וסחרחורות.