Loading...

Hypertensive

צמחים הגורמים להעלאת לחץ הדם. זו מתבצעת על ידי הגברת תפוקת הלב, או על ידי העלאת התנגודת של כלי הדם באמצעות כיווצם.
צמחים המעלים לחץ דם פועלים במספר מנגנונים, ביניהם: העצמת תפוקת הלב באמצעות השפעה ממריצה; הגדלת נפח הדם, לרוב באמצעות הגברת צבירה של נתרן ונוזלים; כיווץ והצרת קוטר כלי הדם (בפרט כלי הדם הקטנים) באמצעות הגברת השפעה סימפטתית.