Loading...

פעילות רפואית - מפחית נפיחוּת (חיצוני)

נפיחות מקומית הינה אחת מההתבטאויות של התגובה החיסונית לטראומה. צמחים נוגדי דלקת עשויים להפחית את אותה נפיחות כחלק מהשפעתם המיטיבה ביישום החיצוני.