Loading...

Anti sweet agent

צמחים המכילים חומרים פעילים הגורמים לעיכוב תחושת הטעם המתוק בפה, ובכך מפחיתים את התשוקה למתוק.
לעתים מפחיתים צמחים אלו גם את התיאבון.

צמחים קשורים