Loading...

Oestrogenic

צמחים המכילים נגזרות צמחיות בעלות מבנה אסטרוגני (פיטו-אסטרוגנים), או בעלי פעילות ביוכימית או הורמונלית המדגישה את פעילותו ולעתים גם את מינוניו היחסיים של הורמון האסטרוגן. בדרך כלל מתאימים לטיפול בחוסר איזון של המערכת ההורמונאלית הנשית עם תסמינים דוגמת וסת קלושה או אל וסת, ולטיפול במצבים המאופיינים במחסור בהורמון דוגמת תקופת גיל המעבר ולאחריה.