Loading...

Refrigerant

צמח בעל איכות קרה, מיועד לטיפול באנשים המבטאים תסמינים כלליים של "עודף חום", דוגמת עוררות יתר, פנים סמוקים, עצבנות, אי-סבילות לחום וכדומה. לחילופין, הם מיועדים לטיפול ממוקד במערכות גוף המבטאות תסמינים של חום, דוגמת דלקת או הפרשות צהובות\דמיות.