Loading...

Sedative

הצמחים המרגיעים משפיעים בעיקר דרך עיכוב הפעילות העצבית. למינונים מיוחסת משמעות גדולה מבחינת העוצמה ואופן ההשפעה שביכולתו של אותו צמח להפיק. ככל שעולה המינון עולה עוצמת הפעילות ואופייה משתנה. אותו הצמח עשוי, במינון נמוך, לגרום להרגעה ולהפחתת חרדה, במינון גבוה יותר להשרות שינה ולהפחית עוויתות, ובמינון גבוה עוד יותר - לשכך כאב.

צמחים קשורים