Loading...

הסטרולים הם ליפידים הבנויים מארבע טבעות פחמניות ומכילים קבוצת הידרוקסיל אחת לפחות. הם נבדלים זה מזה בקבוצות הפונקציונליות שלהם. הסטרול השכיח ביותר בבעלי חיים הוא הכולסטרול ממנו מייצרים התאים את הורמוני המין וחומרים נוספים.
הסטרולים הצמחיים הם תרכובות ארבע טבעתיות האופייניות לצמחים דוגמת בטטת הבר (Dioscorea), מיני אגבה (Agava), יוקה (Yucca) וזרעי החילבה (Trigonella foenum-gracum). הם נמנים עם קבוצת הספונינים הסטרואידיאליים ומיוחסת להם חשיבות רבה בתעשייה הפרמצבטית בשל הקרבה המבנית שלהם לתרכובות שונות דוגמת הורמוני המין, קורטיזון, משתנים סטרואידיאליים, ויטמין D והגליקוזידים הקרדיאליים. חלקם אכן משמשים כחומר מוצא לסינטזה של חומרים אלו.

החומר דיוסגנין מבטטת הבר משמש כחומר מוצא לייצור אמצעי מניעה ("הגלולה") וקורטיקוסטרואידים.
הספונינים הסטרואידיאליים נוצרים בצמח דרך הנתיבים הביוסינטתיים של החומצה המבלונית, עם מספר תגובות המשך אשר בסופן נוצרת מולקולה של כולסטרול המשמש בצמח כחומר מוצא ליצור של הספונינים הסטרואידיאליים.

צמחים קשורים