Loading...

חומרים פעילים - ספונינים טריטרפנואידיים

תרכובות איזופרנואידיות המכילות 30 פחמנים וקיימות בצמח כאסטרים או כגליקוזידים.

טריטרפנואידים עשויים להיות בעלי מבנה לא טבעתי דמוי שרשרת (Aliphatic), בעלי שלד מבני ארבע- טבעתי (Tetracyclic) או חמש טבעתי (Pentacyclic).

תרכובות טטרהציקליות כוללות את הלימונואידים, את הסטרולים הצמחיים ואת הגליקוזידים הקרדיו-אקטיביים. לרוב הספונינים הטריטרפנואידיים שלד חמש טבעתי והם מעוררים עניין רב במחקר הרפואי.

צמחים קשורים