Loading...

חומרים אלה מגרים בחוזקה את קולטני הטעם המר בבלוטות הטעם הממוקמות בחלקה האחורי של הלשון. עם החומרים המרירים נמנות תרכובות בעלות מבנים מולקולריים מגוונים, המשתייכות לקבוצות פיטוכימיות שונות. ניתן למצוא ביניהן מונוטרפנים, ססקויטרפנים, דיטרפנים, טריטרפנים ואפילו תרכובות פלבונואידיות שונות. עם זאת, התרכובות המרירות המשמעותיות ביותר שייכות לקבוצת הגליקוזידים המונוטרפניים הסקואירידואידיים ( הנמצאות למשל בשורש הג'נטיאן), ולקבוצת הססקויטרפנים הלקטוניים (כמו האבסינתין מלענת האבסינת).

לצמחים המרים השפעה מורכבת על הכבד ועל מערכת העיכול. הם ממריצים ייצור מרה בכבד והפרשת מיץ מרה מכיס המרה אל התריסריון, דבר הגורם להמרצה של התרוקנות המעיים. טעמם המר גורם להמרצת הפרשה של חומצה ואנזימים במערכת העיכול העליונה, כנראה על-ידי המרצה של עצב הוואגוס במנגנון של רפלקס מבלוטות הטעם.

צמחים קשורים