Loading...

חומרים פעילים - אלקלואידים אימידזוליים

הדוגמאות העיקריות מקבוצה זו, לפחות מבחינת החשיבות לתעשייה הפרמצבטית, הן האלקלואידים של הצמח Pilocarpus jaborandi. האלקלואיד פילוקרפין הוא המוכר שבהם, והוא משמש ברפואת העיניים הודות לפעילות הכולינרגית שלו. משערים שחומצות האמינו היסטידין \טראונין משמשות כחומר מוצא לאלקלואידים אלה.